.

ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี

 
 

 
ตุลาคม 2564
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
 
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.235.57
คุณเข้าชมลำดับที่ 461,143
  หน้าหลัก    งานวินัยและการรักษาวินัย 
งานวินัยและการรักษาวินัย
 

 กลุ่มบริหารทั่วไป (งานวินัยและการรักษาวินัย)

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     - กฎ ก.ค.ศ. - การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2561
     - กฎ ก.ค.ศ. -ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง-พ.ศ.2549
     
- กฎ ก.ค.ศ. -ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ-พ.ศ.2550
     
- กฎ ก.ค.ศ. -ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
     -ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาวว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ-พ.ศ.2559
    - แจ้งกฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์-ตัดเงินเดือน-หรือลดเงินเดือน-พ.ศ.2561
    - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.2545
   - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539
   - พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ-พ.ศ.2559
   - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.2553
   - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง-รวม-หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน-พ.ศ.2550
   - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ-ว่าด้วยการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
   - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา-พ.ศ.2548
   - ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


 

 
 
นายอภิเชษฐ์ เกตุกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี
Tel : 032-234714-5
Email : tmwschool70@gmail.com